O czym musisz pamiętać, kupując usługę od firmy zagranicznej? (artykuł zamieszczony w „Kreatorka Jutra”)

Rynek światowy stoi dla nas otworem. Kupujemy domeny od firm z Cypru, reklamy z Irlandii, programy z Niemiec i szkolenia z Wielkiej Brytanii. Często nawet nie wiemy, że kupujemy od firmy niemającej siedziby w Polsce. Wiele firm prowadzonych przez Polaków zostało zarejestrowane za granicą. Dowiadujemy się o tym dopiero w momencie otrzymania rachunku lub faktury od sprzedawcy. Rozliczenie zakupu od takiej firmy wygląda nieco inaczej, niż rozliczenie zakupu krajowego.

Kupujesz reklamę swojej firmy na Facebooku, dostajesz fakturę bez doliczonego podatku VAT, w numerze NIP widzisz przedrostek IE. Kupujesz kurs na polskojęzycznej grupie Facebookowej, otrzymujesz fakturę z adnotacją „reverse charge/odwrotne obciążenie”, a w NIPie firmy przedrostek GB. Co z tym zrobić? Jak rozliczyć?

Wszystkie wymienione wyżej zakupy to import usług, uregulowany w art. 28b Ustawy o VAT. Jeśli te usługi zakupiłaś do swojej działalności, musisz rozliczyć VAT od ich zakupu, niezależnie od tego, czy jesteś VATowcem, czy jesteś z VAT zwolniona. Musisz zastosować tzw. „odwrotne obciążenie”. Sprzedający z zagranicy nie dolicza w swoim kraju podatku VAT, sprzedając usługę dla firmy, bo ten podatek musi rozliczyć nabywca (czyli Ty) w kraju swojej siedziby (Polsce).

Zanim kupisz taką usługę, powinnaś zarejestrować się do transakcji unijnych, jako podatnik VAT-UE. Następny krok zależy od tego, czy jesteś VAT-owcem, czy nie.

1. Rozliczenie importu usług z zagranicy przez VATowca

Otrzymałaś fakturę za zakupioną usługę. Jeśli faktura jest w walucie innej niż PLN – przeliczasz wartość na złotówki. Następnie obliczasz podatek VAT według takiej stawki, jaka obowiązuje na daną usługę w Polsce (najczęściej 23%). Wykazujesz ten zakup w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT-7 w części dotyczącej podatku VAT należnego. Ale ujmujesz te same kwoty również w rejestrze zakupu  i w deklaracji VAT-7 jako VAT do odliczenia. Transakcja jest dla Ciebie neutralna podatkowo.

Przykład: Basia kupiła kurs dotyczący obsługi klientów swojej firmy. Otrzymała fakturę wystawioną przez firmę z numerem NIP zaczynającym się od literek GB, czyli z Wielkiej Brytanii. Basia rozpoznaje import usług. Kwota fakury to 500 PLN. Basia wykazuje to w rejestrze sprzedaży i dolicza do podatku VAT ze sprzedaży kwotę 500 PLN x 23% = 115 PLN i taką samą kwotę do podatku VAT z zakupów.

2. Rozliczenie importu usług z zagranicy przez firmę zwolnioną z VAT

Będąc zwolnioną z podatku VAT, musisz liczyć się z tym, że przy zakupie usług spoza Polski, musisz w Polsce odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT od zakupu tej usługi. Firma będąca VATowcem nalicza VAT od importu usług, a następnie ma prawo odliczyć tę samą kwotę, dzięki czemu transakcja dla VATowców „wychodzi na zero”. Natomiast Ty, jako podatnik zwolniony z VAT masz obowiązek naliczyć, ale już nie masz prawa odliczyć kwoty podatku VAT. Wykazujesz podatek VAT do zapłaty na deklaracji VAT-9M i wpłacasz naliczoną kwotę podatku na konto urzędu skarbowego w terminie do 25-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Kwotę z faktury oraz kwotę zapłaconego podatku VAT  możesz wrzucić w koszty działalności.

Przykład: Ela prowadzi działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Zakupiła usługę reklamową na facebooku. Otrzymała fakturę na kwotę 100 PLN. Ela dolicza podatek VAT według stawki 23% (bo taka obowiązuje na usługi reklamowe w Polsce).100 PLN x 23% = 23 PLN. Ela składa deklarację VAT-9M w swoim urzędzie skarbowym i wpłaca kwotę 23 złote. Jeżeli Ela nie zarejestrowała się do transakcji wewnątrzwspólnotowych, zanim zakupiła reklamę, powinna to zrobić jak najszybciej, składając formularz VAT-R.