Zwrot VAT za materiały budowlane zakupione w latach 2006-2013

Posted

Kwestię zwrotu części VAT reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.). Obowiązywała ona do dn. 31.12.2013 roku. Jednak osoby, które zakupiły materiały budowlane w okresie jej obowiązywania, mogą nadal otrzymać zwrot na zasadach w niej opisanych. […]

VAT czy ryczałt?

Posted 2 komentarze

  VAT czy ryczałt? Co wybrać? Osoby zakładające działalność często zadają takie pytanie – co wybrać, VAT czy ryczałt? Pytający zakłada, że możliwe są tylko 2 opcje – albo wybieram ryczałt, albo wybieram VAT, a jeśli będę „na ryczałcie”, to nie mogę wystawiać faktur. Uważają, że ryczałt to ten prosty sposób obliczania swoich podatków, a […]