Zwrot VAT za materiały budowlane zakupione w latach 2006-2013

Kwestię zwrotu części VAT reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.). Obowiązywała ona do dn. 31.12.2013 roku. Jednak osoby, które zakupiły materiały budowlane w okresie jej obowiązywania, mogą nadal otrzymać zwrot na zasadach w niej opisanych.

 1. Za zakup jakich materiałów można dostać zwrot?  Zwrot przysługuje za zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. zostały opodatkowane podatkiem VAT 22 %, a następnie 23 %. Właśnie tę różnicę w kwocie zapłaconego podatku VAT możemy otrzymać.Przykłady materiałów: cegły, pustaki, glazura, terakota, drzwi, panele, rury PCV, wanna, armatura, płyty kartonowo-gipsowe.
 2. Jakie prace uprawniają do zwrotu?  Budowa domu, remont domu, remont mieszkania, np. wymiana glazury, wymiana instalacji, gładzenie ścian, wymiana drzwi, okien itd.
 3. Kto może otrzymać zwrot?  Osoba, która zakupiła materiały budowlane i posiada na ich zakup faktury (nie mogą to być paragony, rachunki) oraz tytuł prawny do remontowanego lokalu (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, pozwolenie na budowę, umowę najmu, umowę dzierżawy)
 4. Ile można otrzymać zwrotu? 15-16% wartości materiałów, maksymalnie łącznie w ciągu pięciu lat około 34 tysięcy zł za materiały wykorzystane do budowy domu i około 14 tys. zł za materiały do remontu. Kwota ta zmienia się co kwartał.
 5. Jakie dokumenty należy wypełnić? Wniosek VZM wraz z załącznikami, na których należy wyszczególnić numery i kwoty każdej faktury na zakup materiałów. Do wniosku dołącza się kserokopie faktur i tytułu prawnego do lokalu.
 6. Jak długo będę czekać na pieniądze? Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku w urzędzie skarbowym.
 7. Ile zapłacę za sporządzenie wszystkich dokumentów w Biurze Rachunkowym EPMA i co wchodzi w skład usługi?  Koszt wypełnienia wniosku to 50 zł + 3 zł za każdą dołączaną do wniosku fakturę zawierającą do 10 pozycji (każde kolejne 10 pozycji+ 3 zł). W skład usługi wchodzi:
 •  Wstępna weryfikacja otrzymanych faktur pod kątem formalnym,
 •  Selekcja faktur zawierających pozycje uprawniające do zwrotu VAT,
 •  Konsultacje z hurtowniami i sklepami w celu precyzyjnego określenia danego materiału budowlanego,
 •  Wyliczenie kwoty zwrotu VAT zgodnie z wytycznymi Ustawy,
 • Sporządzenie wniosku VZM wraz z załącznikami,
 • Skopiowanie wszystkich dokumentów źródłowych dołączonych do wniosku.

 

Aneta Mikulska

kontakt:

tel. 501-570-059

epma.ksiegowa@gmail.com