Zanim wybierzesz ryczałt

Wybór metody opodatkowania ryczałtem jest bardzo kuszący dla małych przedsiębiorców. Nie wszyscy mogą z niego skorzystać, należy spełnić kilka warunków (m. in. przychody za rok poprzedni nie przekroczyły równowartości 150 000 euro, w ramach działalności nie uzyskiwano przychodów z tytułu np. świadczenia usług reklamowych, najmu, sprzedaży walut, prowadzenia apteki, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych). Rozpiętość stawek jest duża, bo od 3 % do 20 %.

Rozliczenia ryczałtowe są nieskomplikowane, stawki (w większości) niewielkie, w porównaniu z 18-procentowym podatkiem dochodowym. Ale czy rzeczywiście się to opłaca?

Należy pamiętać, że wybierając ryczałt, nie możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani skorzystać z ulgi na dzieci. Podatek płacimy jako procent od przychodu (od naszej sprzedaży), a nie od dochodu (czyli różnicy między przychodem a kosztami).

Zanim zdecydujemy o wyborze tej formy, zróbmy małą analizę swoich kosztów i przychodów. Łatwiej będą mieli ci, którzy prowadzą działalność od przynajmniej kilku miesięcy, wtedy będziemy mieli więcej danych i nasze obliczenia będą bardziej rzetelne. Jeśli dopiero rozpoczynamy działalność, możemy zrobić małą symulację i spróbować oszacować sprzedaż i koszty.

Przykład:

Pani Ewa prowadzi działalność polegającą na sprzedaży odzieży. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jest ona zwolniona z podatku VAT i nie zatrudnia pracowników.

Sytuacja 1:

sprzedaż miesięczna to średnio 20 000 zł

towar sprzedaje ze średnim narzutem 50%

Koszty:

Zakup towaru 13 333 zł

Wynajem lokalu 1 000 zł

ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 772 zł (działalność prowadzona powyżej 2 lat)

Koszty dodatkowe (np. dot. samochodu, reklamy, materiałów biurowych, telefon) 1000 zł

Łącznie koszty miesięczne 16 105 zł

ZUS – składka na ubezpieczenie zdrowotne 270,14 zł (od podatku odliczamy 232,85)

 

Ryczałt

Stawka 3 % (dla tej działalności)

Zasady ogólne

Stawka 18%

Obliczamy podstawę opodatkowania Jedyny koszt, który możemy odjąć od przychodu przy rozliczaniu ryczałtem to składki ZUS20 000 zł – 772 zł = 19 228 Od przychodu odejmujemy koszty:20 000 zł – 16 105 zł = 3 895 zł
Obliczamy podatek 19 228 zł * 3 % = 577Od tak wyliczonego podatku odejmujemy jeszcze składkę ZUS zdrowotną577 zł – 232,85 zł = 344,15 zł 3 895 * 18% = 701 złOd podatku odejmujemy składkę zdrowotną701 zł – 232,85 zł = 468,15 zł
Podatek do zapłaty rocznie 344,15 zł * 12 m-cy = 4 130 zł4 130 zł 468,15 zł *12 m-cy = 5 618 złTę kwotę obniżamy jeszcze o kwotę zmniejszającą podatek 5 618 zł – 556,02 zł = 5 0625 062 zł

W skali roku „ryczałtowiec” zaoszczędził prawie 1000 zł. W tej sytuacji Pani Ewa dokonała słusznego wyboru.

Sytuacja 2:

Wszystkie dane i wyliczenia jak wyżej, ale Pani Ewa ma 2 dzieci i chciałaby skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Podatek obliczony na zasadach ogólnych (5 062 zł) Pani Ewa ma prawo pomniejszyć w związku z ulgą na dziecko.

5 062 zł – 2 224,08 zł = 2 837,92 zł

Pani Ewa rocznie odprowadzi do urzędu za cały rok 2 838 zł.

W tej sytuacji rozsądniej będzie wybrać zasady ogólne.

Podobnie będzie, jeśli Pani Ewa będzie miała większe koszty (np. kupi samochód, komputer, zatrudni pracownika), albo kiedy sprzedaje towary z mniejszym narzutem.

Sytuacja 3:

Pani Ewa miała duże koszty – musiała zakupić nowe regały do sklepu, zrobiła mały remont, wszystkie koszty w miesiącu wyniosły 25 000 zł. Sprzedaż wyniosła 20 000 zł. Pani Ewa poniosła stratę w wysokości 5 000 zł. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych, nie zapłaci ona zaliczki na podatek w tym miesiącu, strata obniży też zaliczkę na podatek w miesiącu przyszłym. W przypadku wyboru ryczałtu, Pani Ewa, mimo poniesionej straty, będzie musiała zapłacić podatek w kwocie 344 zł.

Podsumowując, wybór ryczałtu opłaca się przedsiębiorcom, którzy mają niskie koszty, sprzedają towary z wysoką marżą, ich usługi wymagają więcej pracy i wiedzy(czyli wkładu niematerialnego) niż zakupu towarów i materiałów.

Ci, którzy dokonują wielu zakupów firmowych, sprzedają swoje towary z niewielką marżą, mają duże koszty, powinni zastanowić się nad zasadami ogólnymi, zwłaszcza, kiedy mają dzieci i chcieliby rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Przejście z zasad ogólnych na ryczałt jest możliwe tylko od początku roku, oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów należy złożyć do Naczelnika swojego Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia.

Przejścia z ryczałtu na zasady ogólne również dokonuje się do 20 stycznia składając oświadczenie, ale poza tym jest to możliwe (a nawet konieczne) w trakcie roku podatkowego, wtedy gdy przedsiębiorca uzyska przychód z działalności wykluczonej z możliwości korzystania z ryczałtu.

Jeśli Państwa działalność jest opodatkowana ryczałtem, a chcielibyście sprawdzić, jaki podatek zapłacilibyście stosując zasady ogólne, lub odwrotnie, jesteście na zasadach ogólnych, a chcecie sprawdzić, jaki byłby wasz podatek „na ryczałcie” i czy w ogóle macie możliwość wyboru ryczałtu, nie chcecie zawracać sobie głowy tymi wszystkimi przepisami, ustawami i rozliczaniami, biuro rachunkowe EPMA oferuje swoje usługi.

Proszę o wysłanie zapytania na adres epma.ksiegowa@gmail.com

Koszt będzie uzależniony od ilości dokumentów.

Jest to jednorazowa usługa, nie obliguje do nawiązywania stałej współpracy comiesięcznej.