Artykuł o uldze prorodzinnej w gazecie „Nasz Świdnik”

art ulga prorodzinna

Rozmowa ze mną dotycząca ulgi prorodzinnej (tzw. ulgi na dziecko) zamieszczona w gazecie „Nasz Świdnik”                 z dn. 06.03.2015

http://www.naszswidnik.pl/page/index/wydanie/data/2015-03-06

 

Zbliża się czas składania rozliczeń dochodów za rok 2014. Najbardziej lubianą i dostępną dla szerokiego grona podatników ulgą jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko. O zmianach, jakie od tego roku czekają podatników korzystających z tego odliczenia, rozmawiamy z ekspertem, Anetą Mikulską.
Magdalena Rademacher: Ulga prorodzinna funkcjonuje od 1 stycznia 2007 roku. W roku 2015 wprowadzone zostały pewne zmiany.
Aneta Mikulska: W roku 2013 kwota ulgi wynosiła 1112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 1668,12 zł na trzecie dziecko i 2224,08 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że rodzina z czworgiem dzieci teoretycznie powinna otrzymać zwrot podatku w kwocie 6116,28 zł.
Oczywiście tylko teoretycznie.
–  Owszem, zwrot w wymienionej kwocie możliwy jest tylko wtedy, kiedy rodzina miała wystarczająco duże dochody, od których były płacone zaliczki na podatek dochodowy. Kwota ulgi na dziecko to zwrot podatku potrąconego i zapłaconego przez np. pracodawcę. Osoba o niewielkich dochodach płaciła niewielki podatek i nie mogła wykorzystać całej kwoty ulgi. Tak było do roku 2013.
Czyli ulga nie do końca spełniała swoją funkcję?
– Tak. Osoby, które mało zarabiały, mało zyskiwały. W tej chwili sytuacja się nieco dla nich poprawiła. Kwoty odliczenia w ramach ulgi na dzieci w rozliczeniach za 2014 rok będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko 1112,04 zł, na trzecie – 2000,04 zł, a na każde kolejne 2700 zł. Ponadto, wprowadzono jeszcze jedną, bardziej znaczącą zmianę.
Proszę wyjaśnić czytelnikom, na czym ta zmiana polega.
– Rodziny mniej zarabiające i niepłacące dostatecznie wysokich podatków, będą mogły otrzymać zwrot niewykorzystanej części ulgi z kasy państwa. Jednakże zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Według ustawodawców ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest sposobem utrzymania. Oznacza to także, że jeżeli rodzice w ogóle nie pracują albo pracują bez umowy, to nie otrzymają żadnych pieniędzy z tytułu ulgi prorodzinnej.

Proszę o przykładowe porównanie.
– Niech za przykład posłuży nam rodzina z trójką dzieci, w której ojciec zarabia w granicach wynagrodzenia minimalnego, matka nie uzyskuje dochodów. Przy wspólnym rozliczeniu za 2013 r. ich zwrot podatku wyniósłby około 930 zł. W rozliczeniu za rok 2014 rodzina ta otrzyma ponad 4 tys. zł zwrotu. Różnica, szczególnie dla rodziny o tak niskich dochodach, jest bardzo duża.

Należy pamiętać o dołączeniu do rozliczenia rocznego dodatkowego formularza.
– Do rozliczenia rocznego PIT-37 albo PIT-36 należy dołączyć, poza obowiązującym do tej pory formularzem PIT/0, dodatkowy formularz PIT/UZ. Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym korzystają z ulgi na dzieci, a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

Przypomnijmy jeszcze kto może skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko.
– Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik miał władzę rodzicielską, sprawował nad dzieckiem opiekę jako opiekun prawny lub jako rodzina zastępcza. Jeśli dziecko jest pełnoletnie i uczy się, to z ulga można skorzystać przez ukończeniem przez nie  25-go roku życia. Ulga przysługuje też na niepełnosprawne pełnoletnie dziecko. Istotna informacją jest, że aby skorzystać z odliczenia, dziecko nie może osiągać dochodów przekraczających kwotę 3 089 zł.

Termin złożenia zeznania podatkowego za rok 2014 upływa 30 kwietnia, warto jednak rozliczyć się wcześniej.
– Im wcześniej się rozliczymy, tym szybciej otrzymamy pieniądze. Jeśli mamy wątpliwości, jak wypełnić zeznanie roczne wraz z załącznikami, możemy skorzystać z usług biur rachunkowych. Usługa taka nie kosztuje wiele, a może nam zaoszczędzić niepotrzebnego kłopotu i kosztów, jeśli zrobimy jakieś błędy.
Dziękuję za rozmowę.
►Magdalena Rademacher