Składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązujące od 01.04.2015 r

Składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą

obowiązujące od 01.04.2015 r

Rodzaj składki

konto

Składka

z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Składka

bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

(„mały ZUS”)

Składka na ubezpieczenie społecznekonto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

166,79 zł

153,93 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

279,41 zł

279,41 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

0,00 zł

0,00 zł

Dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Ubezpieczenia społecznekonto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

754,67 zł

696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

279,41 zł

279,41 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

58,20 zł

58,20 zł