Ile kosztuje założenie działalności? (artykuł zamieszczony w „Kreatorka Jutra”)

Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy. Jedno z pierwszych, które zadają mi osoby zastanawiające się nad własną firmą brzmi „ile kosztuje założenie działalności? Ile będę płaciła podatków, składek ZUS i różnych innych obowiązkowych opłat?”

Najtańsze jest założenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, rejestrowanej w CEIDG. Jakie musisz ponosić stałe, „urzędowe” opłaty przy założeniu i prowadzeniu takiej działalności?

Opłaty rejestracyjne

Wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny. Brak jest również opłat rejestracyjnych zarówno w ZUSie, jak i w urzędzie skarbowym. Dla firm, które chciały (lub musiały) zarejestrować się jako podatnik VAT czynny do 2014 roku obowiązywała opłata 170 zł. Od 2015 roku rejestracja do VAT jest bezpłatna. Czyli samo założenie firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej nie kosztuje nic.

ZUS

Opłata, z którą musi się liczyć niemalże każdy przedsiębiorca, to składki ZUS.

  • jeśli pracujesz na etacie, zarabiasz przynajmniej wynagrodzenie minimalne i dodatkowo otwierasz firmę – płacisz z działalności tylko składkę zdrowotną 288,95 zł miesięcznie
  • jeśli działalność gospodarcza to Twoja jedyna praca (tzn.nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych) – płacisz składki społeczne (772,96 zł), zdrowotne (288,95 zł) i fundusz pracy (59,61 zł), razem miesięcznie 1.121,52 zł.

Dla osób, które nie prowadziły firmy w ciągu ostatnich 5 lat jest bonus – płacą przez pierwsze 2 lata składki miesięczne w preferencyjnej kwocie miesięcznej 465,28 zł (176,33 zł składka na ubezpieczenie społeczne i 288,95 zł na ubezpieczenie zdrowotne). Składki na ZUS płacisz niezależnie od tego, czy z działalności zarobiłaś 1000 zł, 100 000 zł, czy poniosłaś wielką stratę. Dlatego mówi się, że ZUS wykańcza małe firmy. Pierwsze składki płacisz do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym założyłaś działalność.

Podatki

Zwykle podatki płacisz wtedy, kiedy zaczynasz zarabiać. Podatek dochodowy to podatek od dochodu. Nie ma dochodu (lub jest bardzo niski), nie płacisz podatku dochodowego. Oczywiście jest to uproszczenie, są pewne wyjątki od tej reguły. Np. rozliczając podatek dochodpwy  formie ryczałtowej, płacisz ryczałt od wielkości sprzedaży, i tu nie bierze się pod uwagę tego, jakie firma miała koszty. Są też pewne wydatki, które, mimo że zostały poniesione, nie mogą zostać wrzucone w koszty. Na szczęście bywa też odwrotnie, czasami kosztem może być coś, za co nie musisz płacić.

Z podatkiem VAT bywa trochę gorzej, ale jego też płacisz dopiero w momencie, kiedy VAT ze sprzedaży przewyższy VAT z zakupów. Jeśli Twoja działalność jest zwolniona z VAT, nie płacisz tego podatku do urzędu skarbowego.

Koncesje, licencje, składki członkowskie, ubezpieczenie OC

Są to opłaty, które wiążą się z konkretnymi branżami. Niektóre działalności wymagają posiadania koncesji lub licencji, bez których nie ma możliwości wykonywania danego zawodu lub sprzedawania określonego towaru. W niektórych obowiązkiem jest przynależność do organizacji (rady, cechu), do których należy odprowadzać składki członkowskie. Dla innych zawodów obowiązkiem jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia OC. Nie są to koszty „urzędowe”, ale obowiązkowe, dlatego o nich wspominam. Warto je wziąć pod uwagę, kalkulując swoje stałe koszty.

Inne koszty stałe

To koszty, które również zależą od specyfiki działalności. Nie są obowiązkowe, ale bez nich może być trudno prowadzić działalność, lub może się to okazać nawet niemożliwe. Są to np. wynajem lokalu, zakup sprzętu, urządzeń, telefon, internet, materiały biurowe.

Część z tych kosztów być może ponosisz niezależnie od tego czy masz firmę, czy nie (np. telefon), ale część może wymagać wyłożenia dodatkowych pieniędzy.

Reasumując – kosztem powracającym co miesiąc jak bumerang są składki ZUS. Płacisz je zawsze, niezależnie od wysokości dochodu i od tego, czy w Twojej firmie się cokolwiek działo, czy był kompletny przestój. Wysokość podatków zależy najczęściej od tego, czy zarabiasz, czy nie. Reszta kosztów zależy od specyfiki działalności.