Zakres usług biura dla firm prowadzących Książkę przychodów i rozchodów

Zakres usług biura dla firm prowadzących Książkę przychodów i rozchodów
-bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,
-prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
-sprawdzanie dokumentów źródłowych,
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
-prowadzenie rejestrów VAT (dla płatników VAT), łącznie z rejestrem odliczeń za tzw. “złe długi”(zmiany przepisów od 2013r.)
-obliczanie podatku dochodowego,
-obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT), łącznie z odliczeniami za tzw. “złe długi” (zmiany przepisów od 2013r.)
-sporządzanie deklaracji podatkowych,
-wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
-sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
-prowadzenie kadr i płac,
-sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
-reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
-sporządzanie okresowych raportów i analiz na życzenie klienta,
-rozliczanie ewidencji pojazdów,
-informowanie o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym działalności klienta